mullsjö logotyp

Kallelser och protokoll

Via länkarna nedan hittar du kallelser och protokoll från nämnder och styrelser. Nämnden/styrelsen kan bestämma att även kallelser ska läggas ut på respektive sida. Under kommunfullmäktige hittar du även handlingar till sammanträdena.

I de protokoll som publiceras på kommunens webbplats kan vissa typer av personuppgifter vara borttagna med hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen (Pul). Kontakta administrativa avdelningen om du vill läsa de fullständiga protokollen.

Anser du att dina personuppgifter har blivit felaktigt behandlade kan du begära rättelse. Kontakta respektive förvaltningskansli även för detta. Syftet med publiceringen är främst att underlätta för allmänheten att ta del av dessa dokument.
Du kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats via länken under rutan länktips.


Senast uppdaterad: 2017-05-02 Ansvarig: Lena Arnoldsson