mullsjö logotyp

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallelser och protokoll

Klicka på den grå pilen för att öppna listan för kallelser och protokoll. Senaste handling ligger längst upp.

 

 

 

 

 

Äldre kallelser och protokoll du får du tillgång till via administrativa avdelningen, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.


Senast uppdaterad: 2019-07-01 Ansvarig: Lena Arnoldsson