mullsjö logotyp

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på kommunens tjänster? 

Om du vill lämna klagomål, beröm eller tips på kommunens service eller tjänster kan du lämna en synpunkt. Om du vill ge förslag på vad som kan förbättras i kommunen eller i kommunens verksamheter kan du lämna ett medborgarförslag.

Hjälp oss att bli bättre! Dina synpunkter är viktiga!

Har du synpunkter, beröm eller klagomål på kommunens service eller tjänster, exempelvis gator, vägar, grönytor, belysning eller klotter? Vi vill gärna få reda på det! Anmäl detta via synpunkts-formuläret. Dina tankar, idéer och klagomål ökar våra möjligheter att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster.

Skicka in synpunkter och inom tre arbetsdagar ska du få en bekräftelse från oss med besked om handläggare. Inom tio arbetsdagar ska du få svar på hur frågan hanteras. Under semesterperioden kan det tyvärr ta längre tid.

Lämna dina synpunkter och klagomål här: 

Personligt svar

En förutsättning för personligt svar på din synpunkt är att du anger kontaktuppgifter. Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att svara.

All post (både vanlig post och elektronisk) till Mullsjö kommun är en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Hantering av personuppgifter

Medborgarförslag

Du kan lämna ett medborgarförslag som kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen arbetar med. I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill förändra.

Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, vård och omsorg, kultur och fritid eller samhällsbyggnad. Du kan skicka in helt nya förslag eller skicka in förslag till förbättring, förenklingar och förändringar gällande den nuvarande kommunala verksamheten.

Läs mer om medborgarförslag, se länk i rutan länktips.


Senast uppdaterad: 2018-07-03 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy