mullsjö logotyp

Tidigare motioner

Här publiceras aktuella motioner från och med 2017 

Vem får lämna en motion?

Du som är politiker i Mullsjö kommun kan lämna in en motion.   

  • din motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

  • får bara gälla ett ämne

  • ska vara inlämnad hos administrativa avdelningen senast 20 dagar före kommunfullmäktiges kommande sammanträde

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot.

Vad händer sen?

Din motion tas upp till kommunfullmäktige och debatteras vid det sammanträde då den behandlas. Efter debatt överlämnas motionen till styrelsen eller aktuell nämnd för vidare behandling.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

 

Pågående motioner

Datum

Beslut

Parti 

Diarienummer

 

 

 

 

 

Motion angående motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö

2017-08-16

KF

M

2017/1224

Motion om garanterad plats på äldreboende

2017-08-29

KF

SD

2017/1207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarade motioner

Datum

Beslut

Parti

Diarienummer

Motion om kulturhus

2018-03-27

 KF

 L

 2017/1257

Motion om vikariehanteringssystem

2018-03-27

 KF

SD

2017/1166

Motion att avskaffa avgiften för trygghetslarm

2017-08-29

KF

 SD

2017/1208

Motion om skolavslutning i Mullsjö kommuns skolor

2017-08-16

KF

2017/1225

 

Motion gällande hantering av motioner

2017-05-23

KF

SD

2016/1201

Motion om framtagande av attraktiv mark för verksamheter

2016-05-09

KF

 M

2016/1145

Motion angående bostadsförsörjningsplan

2017-02-21

KF

L

2016/1205

Motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet

2016-10-14

KF

M

2016/1259

Motion om kostpolicy kring matfetter

2017-02-21

KF

SD

2015/1109

Motion om anläggande av streetpark i Mullsjö

2017-09-26

KF

KD

2015/1328

 

Motion angående uppförande av teknikgård

 

2017-12-18

 KF

 SD

2017/1167

 

 

Motion angående handlingsplan för IT-strategi i skolan

 

2016-10-04

 KF

 SD

 

2016/1246


Senast uppdaterad: 2017-11-06 Ansvarig: Lena Arnoldsson