mullsjö logotyp

Eldningsförbud gäller i Mullsjö kommun

Från och med onsdag 24 april gäller eldningsförbud i skog och mark i Mullsjö kommun och hela Jönköpings län. Eldningsförbudet gäller inte på iordningsställda grillplatser eller i trädgårdar.

 

Mer om eldningsförbudet

Motioner

Här publiceras aktuella motioner från och med 2018

Vem får lämna en motion?

Du som är politiker i Mullsjö kommun kan lämna in en motion.   

  • din motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

  • får bara gälla ett ämne

  • ska vara inlämnad hos administrativa avdelningen senast 20 dagar före kommunfullmäktiges kommande sammanträde

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot.

Vad händer sen?

Din motion tas upp till kommunfullmäktige och debatteras vid det sammanträde då den behandlas. Efter debatt överlämnas motionen till styrelsen eller aktuell nämnd för vidare behandling.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

 

Pågående motioner

Datum

Beslut

Parti 

Diarienummer

Motion Locka unga till politiken

2018-08-01 

KF
§ 93

SD 

 2018/1240

Motion Inför lokalt förbud mot tiggeri i Mullsjö kommun

2018-12-18

KS
§ 40

SD

 2018/1360

Motion Inför barnomsorgspeng

2019-01-25

 

 SD

 2019/1022

Motion Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd

2019-01-31

 

 

 M

 2019/1031

Motion Karrärtjänster för undersköterskor

 

2019-02-11

 

 M

 2019/1047

Motion Lokal för äldre

2019-02-12

 

 M

 2019/1048

 

 

Besvarade motioner

Datum

Beslut

Parti

Diarienummer

 Motion om vikariehanteringssystem

 2018-03-27

KF § 28

 SD

 2017/1166

 Motion om kulturhus

 2018-03-27

KF § 27

 L

 2017/1257

 Motion Skyltning vid trafikhinder

 2018-09-25

KF
§ 170

 SD

 2018/1114

 Motion Byggnation "Turning Torso"

 2018-09-06

 

KF
§ 142

 S

 2018/1264

 Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött

 2018-11-27

KF
§ 141

 C

 2018/1256

 Motion Debatt- och voteringssystem

 2018-11-27

KF
§ 139

 SD

 2018/1239

 Motion Barnens dag

 2018-11-27

KF
§ 140

 SD

 2018/1238

 Motion om garanterad plats på  äldreboende

 2019-01-29

KF § 5

 SD

 2017/1207

 Motion angående motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö

 2019-01-29

KF § 4

 M

 2017/1224


Senast uppdaterad: 2019-02-21 Ansvarig: Lena Arnoldsson