mullsjö logotyp

Motioner

Här publiceras aktuella motioner från och med 2018

Vem får lämna en motion?

Du som är politiker i Mullsjö kommun kan lämna in en motion.   

  • din motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

  • får bara gälla ett ämne

  • ska vara inlämnad hos administrativa avdelningen senast 20 dagar före kommunfullmäktiges kommande sammanträde

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot.

Vad händer sen?

Din motion tas upp till kommunfullmäktige och debatteras vid det sammanträde då den behandlas. Efter debatt överlämnas motionen till styrelsen eller aktuell nämnd för vidare behandling.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

 

Pågående motioner

Datum

Beslut

Parti 

Diarienummer

 Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött

2018-08-16

 KS § 198

 C

 2018/1256

Motion Locka unga till politiken

2018-08-01 

KF
§ 93

SD 

 2018/1240

Motion Debatt- och voteringssystem

2018-08-01 

KF
§ 92

 SD

 2018/1239

Motion Barnens dag

2018-08-01 

KF
§ 91

 SD

 2018/1238

Motion angående motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö

2017-08-16

 

TU
§ 112

 M

 2017/1224

Motion om garanterad plats på äldreboende

 

2017-08-29

AU
§ 6

 SD

 2017/1207

 

Besvarade motioner

Datum

Beslut

Parti

Diarienummer

 Motion om vikariehanteringssystem

 2018-03-27

 KF § 28

 SD

 2017/1166

 Motion om kulturhus

 2018-03-27

 KF § 27

 L

 2017/1257

 Motion Skyltning vid trafikhinder

 2018-09-25

 KF
§ 170

 SD

 2018/1114

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-25 Ansvarig: Lena Arnoldsson