mullsjö logotyp

Motioner

Här publiceras aktuella motioner från och med 2018

Vem får lämna en motion?

Du som är politiker i Mullsjö kommun kan lämna in en motion.   

  • din motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

  • får bara gälla ett ämne

  • ska vara inlämnad hos administrativa avdelningen senast 14 dagar före kommunfullmäktiges kommande sammanträde

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot.

Vad händer sen?

Din motion tas upp till kommunfullmäktige och debatteras vid det sammanträde då den behandlas. Efter debatt överlämnas motionen till styrelsen eller aktuell nämnd för vidare behandling.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

 

Pågående motioner

Datum

Beslut

Parti 

Diarienummer

Motion Locka unga till politiken

2018-12-17 

BUN § 125

SD 

 2018/1240

Motion Inför lokalt förbud mot tiggeri i Mullsjö kommun

2019-02-28

KS AU
§ 7

SD

 2018/1360

Motion Inför barnomsorgspeng

2019-02-26

KF § 26

 SD

 2019/1022

Motion Karrärtjänster för undersköterskor

 

2019-05-20

PU § 35

 M

 2019/1047

Motion Lokal för äldre

2019-05-27

KS AU § 65

 M

 2019/1048

Motion Inför mobil förskola

2019-04-23

 KF § 72

 SD

 2019/1094

Motion Inför rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av barnomsorg 

2019-04-23

 KF§ 73

 SD

 2019/1095

Motion Solkarta över Mullsjö kommun

2019-05-08

KS § 89

 M

 2019/1098

Motion Införa klasseniorer i Mullsjö kommun

2019-05-13

 

 SD

 2019/1122 

Motion Införa terminskort i Mullsjö simhall

2019-05-13

 

 SD

 2019/1123

Motion om utredning och eventuellt införande av rabatterade buss/tågkort m.m. 

2019-05-24

 

 M

 2019/1132

Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnder och styrelser med anledning av detta

2019-06-07 

 

 SD

 2019/1138

Motion om att servera smör till våra barn och gamla

2019-06-07

 

 SD

 2019/1139

Motion Teknikgård

2019-06-07

 

 SD

 2019/1140

 

 

Besvarade motioner

Datum

Beslut

Parti

Diarienummer

 Motion om vikariehanteringssystem

2018-03-27

KF § 28

 SD

 2017/1166

 Motion om kulturhus

2018-03-27

KF § 27

 L

 2017/1257

 Motion Skyltning vid trafikhinder

2018-09-25

KF
§ 170

 SD

 2018/1114

 Motion Byggnation "Turning Torso"

2018-09-06

 

KF
§ 142

 S

 2018/1264

 Motion Öka kommunens upphandling av svenskt nötkött

2018-11-27

KF
§ 141

 C

 2018/1256

 Motion Debatt- och voteringssystem

2018-11-27

KF
§ 139

 SD

 2018/1239

 Motion Barnens dag

2018-11-27

KF
§ 140

 SD

 2018/1238

 Motion om garanterad plats på  äldreboende

2019-01-29

KF § 5

 SD

 2017/1207

 Motion angående motions- samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö

2019-01-29

KF § 4

 M

 2017/1224

Motion Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd

2019-04-23

KF § 71

 

 M

 2019/1031

 Senast uppdaterad: 2019-02-21 Ansvarig: Lena Arnoldsson