mullsjö logotyp

Motioner

Här publiceras aktuella motioner från och med 2018

Vem får lämna en motion?

Du som är politiker i Mullsjö kommun kan lämna in en motion.   

  • din motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

  • får bara gälla ett ämne

  • ska vara inlämnad hos administrativa avdelningen senast 20 dagar före kommunfullmäktiges kommande sammanträde

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot.

Vad händer sen?

Din motion tas upp till kommunfullmäktige och debatteras vid det sammanträde då den behandlas. Efter debatt överlämnas motionen till styrelsen eller aktuell nämnd för vidare behandling.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

 

Pågående motioner

Datum

Beslut

Parti 

Diarienummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarade motioner

Datum

Beslut

Parti

Diarienummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-03-22 Ansvarig: Lena Arnoldsson