mullsjö logotyp

Så hanteras ditt medborgarförslag

Ditt förslag publiceras på vår webbplats så fort som möjligt. Medborgarförslaget blir ett ärende som behandlas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av annan nämnd.

Ditt ärende behandlas

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelsen eller annan nämnd i uppdrag att utreda ditt förslag. Därefter beslutar kommunfullmäktige om ditt medborgarförslag ska genomföras eller inte. När ditt medborgarförslag är färdigbehandlat i kommunfullmäktige får du som förslagsställare information om detta.

Medborgarförslaget bereds så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget har väckts. Du som förslagsställare har rätt att delta när kommunfullmäktige behandlar ditt ärende. 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.  

Kommunfullmäktige kan besluta att:

Avvisa ditt medborgarförslag

Ditt medborgarförslag kan avvisas om kommunfullmäktige bedömer att förslaget till exempel ligger utanför kommunens ansvar, rör ett individärende eller inte uppfyller kriterierna enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Du kommer få ett protokollsutdrag om att detta beslut är fattat av kommunfullmäktige med information om varför förslaget har avvisats.


Senast uppdaterad: 2017-11-06 Ansvarig: Lena Arnoldsson