mullsjö logotyp

Inkomna medborgarförslag

Här kan du se alla inkomna medborgarförslag från och med 2019. De publiceras här nedan så snart som möjligt efter att de kommit in.

Inkomna medborgarförslag behandlas på kommunfullmäktiges sammanträden och beslut publiceras här cirka en vecka efter sammanträdet i samband med att kommunfullmäktiges protokoll justeras.

När medborgarförslaget har behandlats av kommunfullmäktige lämnas det vidare till det mest lämpade utskottet, nämnden eller kommunstyrelsen för utredning. Utredningstiden beror på förslagets omfattning.

Efter utredning från utskott, nämnd eller kommunstyrelse fattas beslut i kommunfullmäktige och beslutet publiceras cirka en vecka efter sammanträdet.

I normalfallet kan det politiska beslutet se ut på något av följande tre sätt:

  • Förslaget ska genomföras

  • Förslaget är besvarat. Betyder att kommunen just nu håller på att se över saken, alternativt att det sedan tidigare är infört i verksamheten, eller samordnar det med något annat liknande ärende.

  • Förslaget avslås. Betyder att kommunen inte kommer att genomföra förslaget.


Diarienummer 

 Registrerat 

Förslag 

Förslagslämnare 

 Nämnd 

 Beslut 

 2019/1061  2019-02-28

 Upplåta kommunal mark för odlingslotter för dom som inte har en egen trädgård

 Marja-Liisa Dorff

 AU

 

 2019/1062  2019-02-28

 Utbildning för 7-åringar om brandkåren och deras arbete

 Marja-Liisa Dorff

 AU  
 2019/1115  2019-05-06

 Valborgsmässofirande 2020

 Birgitta Gunnarsson

 KFN  

Senast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Lena Arnoldsson