mullsjö logotyp

Politik och demokrati

Mullsjö kommun vill att de som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i utvecklingen. Varje medborgares och kommuninvånares synpunkter är viktiga.

Du kan påverka, ställa frågor och ge synpunkter genom att kontakta kommunen och våra förtroendevalda politiker på olika sätt.
Var fjärde år kan du som är över 18 år rösta i kommunvalet och därmed påverka vilka politiker som ska leda Mullsjö kommun. Det händer mycket mellan valen också och du kan påverka genom dina synpunkter, .

Här presenterar vi några av de sätt som du kan använda för att vara med och utforma vardagen och förutsättningarna i din hemkommun, Mullsjö kommun.

Hjälp oss att bli bättre! Dina synpunkter och förslag är viktiga!

Synpunkter 

Har du synpunkter på kommunens tjänster? Du kan lämna klagomål, beröm eller tips på kommunens service eller tjänster genom att skicka in en synpunkt. Om du vill ge förslag på vad som kan förbättras i kommunen eller i kommunens verksamheter kan du lämna ett medborgarförslag.

Medborgarförslag

Du kan lämna ett medborgarförslag som kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen arbetar med. I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något som du vill förändra.

Läs mer om synpunkter, klagomål och medborgarförslag genom att följa länken till "Synpunkter" i länktipsrutan eller i huvudmenyn.


Senast uppdaterad: 2019-01-21 Ansvarig: Karin Talén