mullsjö logotyp

Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Mullsjö kommuns officiella anslagstavla. Den fanns tidigare i kommunhuset i Mullsjö. Kommunens anslagstavla har en formell funktion. På anslagstavlan hittar du:

  • meddelanden om kommunfullmäktiges sammanträden (kungörelser),
  • meddelanden om justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats,
  • länkar till protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden.

Kommunala beslut kan överklalgas. Information hittar du om du följer länken "Överklaga beslut" i länktipsrutan. 
Protokollen förvaras i kommunhuset, Järnvägsgatan 27, Mullsjö. 

Kungörelser för plan- och bygg kungörs i lokaltidningen och anslås på kommunens officiella anslagstavla på Infocenter.

Anslag som har tidigare publicerats på kommunens digitala anslagstavla (på denna sida), hittar du på sidan "Anslagstavla, arkiv". Länk till denna sida finns i länktipsrutan.

 

Aktuella anslag och kungörelser

Senast uppdaterad: 2017-12-18 av: Lena Arnoldsson