mullsjö logotyp

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Här hittar du information om offentliga handlingar, offentlighetsprincipen, och om hur du kan överklaga beslut som fattats av kommunen.

På den kommunala anslagstavlan publiceras anslag om när kommunens protokoll är justerade och kan överklagas, se sida Anslagstavla i menyn.

Insyn och rättssäkerhet

Sverige är ett demokratiskt land med hög rättssäkerhet. Våra lagar ställer höga krav på kommuner och myndigheter att vara öppna med information och fatta beslut på ett rättssäkert sätt. Du som berörs av beslut har rätt att veta på vilka grunder det fattats. 

I menyn kan du följa länken Politik och demokrati. Där hittar du sidan Möten och protokoll som presenterar kallelser och protokoll från nämnder och styrelser. Under kommunfullmäktige hittar du även handlingar till sammanträdena.

Beslut fattas av olika organ

I menyn hittar du länken "Kommunens organisation" , där kan du läsa mer om de olika kommunala myndigheternas uppdrag och om vilka frågor de ansvarar för och vilka kommunala organ som finns i Mullsjö kommun.

I länktipsrutan hittar du länken "Ett ärendes gång" till en sida som förklarar hur det oftast går till då ett ärende behandlas inom den kommunala organisationen.

Det finns en rad sätt att påverka den kommunala politiken och vilka beslut som fattas. Under länken "Hur du kan påverka" beskrivs några av dessa sätt.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Lena Arnoldsson