mullsjö logotyp

Sammanträdesdagar 2017

Januari-juni 2017

Nämnd, styrelse och utskott Tid jan    feb mars april maj  juni
Kommunfullmäktige (KF) 18.30
24
21
21
25
23
20
Kommunstyrelsen (KS) 14.00 12
8 8
12
10 7
Kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) 08.00 25
23 23
27 24 20
Kommunstyrelsens tekniska utskott 09.00 12 9
9 13
11 Flyttat till den 9
15
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 15.00
24
21 21

25
Flyttat till den 24

Den 24 är inställt

23 13 Flyttat till den 12 kl. 11.00
Kommunstyrelsens personalutskott 14.00 9 kl. 8.00
6
Inställt
6
10
Flyttat till den 7 kl. 8.00
8
12
Socialnämndens arbetsutskott 13.00
10 ändrad tid kl. 11.00 1
Extra samman- träde den 7 kl. 14.00
1
Extra samman- träde den 15 kl. 13.30
5
3 kl. 8.00 och 31  26Flyttat till den 27
Socialnämnden 15.00
18
15 15 19 17
14
Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
13.00 9 och 30 Ändrat till den 31 27
-
3 2 8
Barn- och
utbildningsnämnden
13.00
16     13 Inställt 13
18
15  19
Miljönämnden 15.00
-
9
16
Inställt
20 18
Inställt
14
Byggnadsnämnden 17.00
18
15
15
19
17
14
Mullsjö Energi & Miljö AB 15.00
19
16
Ändrat till den 23
16
20 18
22 Ändrat till den 29
Mullsjö Bostäder AB 17.30
26 Ändrat till den 25 23
23  27  18
15

 

 

 Augusti-december 2017

Nämnd, styrelse och utskott Tid juli aug sep okt nov dec
Kommunfullmäktige (KF) 18.30 - 29 26 24 28 18 
Kommunstyrelsen (KS) 14.00 - 16 13 11 15 6
Kommunstyrelsens allmänna utskott (KSAU) 08.00 - 31 28 26 23 14
Kommunstyrelsens tekniska utskott 09.00 - 17 14 12 16 7
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 15.00 - 22 Inställt 19 17 14 12 
Kommunstyrelsens personalutskott 14.00 - 14
Flyttat till den 11
11  9 13  Flyttat till den 8 11
Socialnämndens arbetsutskott 13.00 - - 6 Extra sammanträde den 20 kl. 13.00 4 1 29 Extra sammanträde den 22 kl. 14.00 -
Socialnämnden 15.00 - 23 20  18 22  13
Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
13.00 -

7 Inställt

21

4 2 6 4
Barn- och
utbildningsnämnden
13.00 - 21 Ändras till ett arbetsutskott 18 16

 

20 18
Miljönämnden 15.00 - 24 7 Flyttat till den 24 aug 9 7
Byggnadsnämnden 17.00 - 23 20 18 

Inställt 

22 13
Mullsjö Energi & Miljö AB

15.00

- 17 21
Flyttat till den 28
19 16 Flyttat till den 23 21
Mullsjö Bostäder AB 17.30   24 Flyttat till den 23 21
26 Flyttat till den 19 23 Flyttat till den 22 14 

Sammanställt 2016-12-14

2017-11-15 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Margareta Levin