mullsjö logotyp

Kommunala bolag - styrande dokument

Taxa och avgifter

Mullsjö Energi och Miljö AB, priser och avgifter för fjärrvärme, vatten,  renhållning och slamsugning

Regler och reglementen

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB 
Godkänd av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 71. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 63 och 2015-09-22, 135.

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB
Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-25, KF § 33. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 65.

Ägardirektiv för Mullsjö Bostäder AB
Godkända av kommunfullmäktige 2012-09-25 § 81. Reviderade av kommunfullmäktige 2017-04-25.

Ägardirektiv Mullsjö Energi och Miljö AB
Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, § 33. Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, § 66.

Policyer

Företagspolicy för bolag ägda av Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23 § 431.


Senast uppdaterad: 2017-07-10 Ansvarig: Lennie Johansson