mullsjö logotyp

Uppleva och göra - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument inom området uppleva och göra.

 

Avgifter och taxor

Mullsjö kommunbibliotek priser och avgifter
Prisuppgifter på fjärrlån, kopiering, utskrifter, DVD-filmer och förseningsavgifter.

Idrottshallar, hyra lokal
Här kan du hitta information om lokaler och idrottshallar som finns att hyra, samt en prislista för respektive hall eller lokal.

Simskola
Prisuppgifter för simskolan och dess start hittar du här.

Simhall
Simhallens priser för årskort och engångsbad presenteras på denna sida. 

Handlingsplaner och riktlinjer

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2015-2018
Del av kultur- & fritidsplan. Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 132.

Kultur & fritidsplan 2015-2018 
Målsättningsprogram för kommunstyrelsens kultur - och fritidsutskott, antaget i dess helhet av kultur och fritidsutskottet 2015-11-12.

Ordningsregler, föreskrifter

Policyer

Regler och reglementen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Uppdragsbeskrivning för kultur- och fritidsutskottet 
Bilaga till kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige 23 oktober 2010, § 115.

Rutiner 


Senast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Åsa Eklund