mullsjö logotyp

Uppleva och göra - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument inom området uppleva och göra.

 

Avgifter och taxor

Mullsjö kommunbibliotek priser och avgifter
Prisuppgifter på fjärrlån, kopiering, utskrifter, DVD-filmer och förseningsavgifter.

Idrottshallar, hyra lokal
Här kan du hitta information om lokaler och idrottshallar som finns att hyra, samt en prislista för respektive hall eller lokal.

Simskola
Prisuppgifter för simskolan och dess start hittar du här.

Simhall
Simhallens priser för årskort och engångsbad presenteras på denna sida. 

Handlingsplaner och riktlinjer

Biblioteksplan Mullsjö kommun 2019-2023
Del av kultur- & fritidsplan. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 19 mars 2019.

Kultur & fritidsplan 2019-2022 
Plan för kultur - och fritidsnämnden, antagen av kultur och fritidsnämnden den 23 april 2019.

Ordningsregler, föreskrifter

Policyer

Regler och reglementen

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Beslutad av kommunfullmäktige den 18 december 2018.

Uppdragsbeskrivning för kultur- och fritidsutskottet 
Bilaga till kommunstyrelsens reglemente antaget av kommunfullmäktige 23 oktober 2010, § 115.

Rutiner 


Senast uppdaterad: 2019-04-29 Ansvarig: Åsa Eklund