mullsjö logotyp

Barn och utbildning - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument inom barn och utbildning

 

Avgifter och taxor

Avgifter och regler förskoleverksamhet
Här hittar du Mullsjö kommuns avgifter inom förskoleverksamheten. Även blanketter som berör ansökan eller uppsägning av barnomsorgsplats.

Avgifter och regler kulturskolan
Här kan du se prisuppgifter för ämneskurser, kostnad för instrumenthyra och regler samt information om kurserna som kulturskolan håller i.

Avgifter för inneboende och resor
Sidan informerar om skolskjutstider och ersättning för beviljat inackorderingstillägg som gäller i nuläget.

Handlingsplaner och riktlinjer

Riktlinjer för kvällsomsorg inom barn- och utbildning
Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15.

Regler och reglementen

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
Allmänna anvisningar till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10, § 155, reviderad av barn- och utbildningsnämden den 19 september 2016, § 90.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-12-21, § 156. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-25, § 121.

Skolskjutsreglemente för Mullsjö kommun
Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2015, § 46.


Senast uppdaterad: 2019-01-30 Ansvarig: Helén Claesson, Kristina Wallengren