mullsjö logotyp

Näringsliv och arbete - styrande dokument

Regler, planer och styrande dokument för området näringsliv och arbete

 

Avgifter och taxor

Riskklassning, livsmedelskontroll och avgifter 
Alla livsmedelsverksamheter placeras i riskklasser i samband med registreringen. De årliga kontrollavgifterna baseras på hur mycket kontrolltid som krävs enligt riskklassningen.

Serveringstillstånd
Den som vill servera alkoholdrycker såsom starköl, vin, sprit och andra jästa drycker, mot betalning ska ha ett serveringstillstånd. 

Handlingsplaner och riktlinjer

Strategi och mål för näringslivet i kommunen
Fastställd av kommunstyrelsen 2013-01-09, § 14.

 

Ordningsregler, föreskrifter

 

Policyer

 

Regler och reglementen

 

Rutiner


Senast uppdaterad: 2016-07-15 Ansvarig: Lars Grehn