mullsjö logotyp

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Mullsjö kommun. Beslutad av personalchef 2018-09-12.

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur rutinens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Arbetsmiljöpolicy 

  • Övergripande arbetsmiljömål

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - Vad är det?

  • Hälsofrämjande arbete

  • Diskriminering och kränkande särbehandling

  • Hot och våld

  • Rehabilitering

  • Minderåriga i arbetslivet


Senast uppdaterad: 2019-01-30 Ansvarig: Lisa Miklos