mullsjö logotyp

Rutin vid nyrekrytering

Rutin vid nyrekrytering. Beslutad av personalchef 2018-05-09.

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur rutinens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Hur går vi till väga vid anställning? 

 • Innan rekrytering

 • Behovsanalys 

 • Att skapa en annons

 • Ansökningstid

 • Urval

 • Att tänka på inför/vid anställningsintervju

 • Referenstagning

 • Vid chefsrekrytering: MBL-förhandling

 • Återkoppling till kandidater som varit på intervju

 • Övrigt om kommunikation under processens gång

 • Mångfald och diskriminering


Senast uppdaterad: 2018-06-12 Ansvarig: Hillevi Lindström