mullsjö logotyp

Rutiner

Mullsjö kommun har policys, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som  stöd för våra verksamheter. Gällande rutiner finns tillgängliga här. 

Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede
Antagen i socialnämnden den 17 februari 2016 § 23.

Webbpublicering av kallelser och protokoll
Rutiner för webbpublicering av kallelser och protokoll. Beslutad av kommunledningskontoret 2015-12-08.

2016-07-20 Innehåll: Administrativa enheten   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors