mullsjö logotyp

Rutiner

Mullsjö kommun har policys, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner som  stöd för våra verksamheter. Gällande rutiner finns tillgängliga här. 

Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede
Antagen i socialnämnden den 17 februari 2016 § 23.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Mullsjö kommun
Beslutad av personalchef 2018-09-12.

Rutiner för webbpublicering av kallelser och protokoll
Rutiner för webbpublicering av kallelser och protokoll. Beslutad av kommunledningskontoret 2015-12-08.

Rutin vid nyrekrytering
Beslutad av personalchef 2018-05-09.


Senast uppdaterad: 2019-01-30 Ansvarig: Administrativa enheten