mullsjö logotyp

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente för Mullsjö kommun. Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2015, § 46.

Reglementet är giltigt från och med läsåret 2015/2016.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Lagrum
 • Ansvar
 • Säkerhet
 • Berättigande till skolskjuts
 • Restid
 • Undantag
 • Särskilda skäl
 • Anmälan
 • Ansökan
 • Beslut om skolskjuts utöver skolskjutsbestämmelserna
 • Överklagan

Senast uppdaterad: 2016-01-29 Ansvarig: Administrativa enheten