mullsjö logotyp

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke. Fastställd i kommunstyrelsen den18 augusti 2013, KS § 150.

Officiella dokument som har med verkställighet av nämndens beslut att göra ska vara försedda med det officiella märket: Exempelvis ordningsföreskrifter, officiella besked, taxor, biljetter, platsannonser, informationsannonser, policydokument, verksamhetsplaner och framställningar till myndigheter, organisationer och enskilda från nämnder eller förvaltningen.

Annonser med denna typ ska också ha officiell prägel, det vill säga innehålla Mullsjö kommuns officiella märke samt följa den grafiska profilen.

Vår logotype kan liknas vid vår namnteckning, den är personlig och vårt ansikte utåt. Inom kommunens organisation får inga andra märken, symboler eller logotyper förekomma med undantag för logotypen för kommunens varumärke för frågor inom turistism nämligen Friluftsriket.

Mullsjö kommuns officiella märke, eller delar därav får aldrig användas av andra företag, organisationer eller föreningar utan att först inhämta medgivande av Mullsjö kommun


Senast uppdaterad: 2015-08-26 Ansvarig: Annika Tompa