mullsjö logotyp

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden. Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-18.

I nämndens uppgifter ingår att planera, utveckla, samordna, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten inom följande:

  • gatu- och väghållning,

  • skötsel av parker och andra allmänna platser,

  • kommunens skogar och naturområden,

  • trafikplanering och trafiksäkerhet,

  • fastighetsförvaltning och lokalförsörjning,

  • kost- och måltidsservice

För att läsa reglementet i sin helhet, se pdf-fil i dokumentrutan.Senast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Andreas Leo