mullsjö logotyp

Reglemente för socialnämnden

Reglementet beslutat av kommunfullmäktige 2019-04-23 § 66.

 

För socialnämnden ska vad som i socialtjänstlagen och övriga författningar är stadgat om socialnämndens verksamhet samt i anslutning därtill, detta reglemente gälla.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Socialnämndens verksamhetsområde
  • Socialnämndens arbetsformer

Senast uppdaterad: 2019-04-29 Ansvarig: Lena Svenningsson