mullsjö logotyp

Reglemente för socialnämnden

Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 116. Reviderat av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 98

För socialnämnden ska vad som i socialtjänstlagen och övriga författningar är stadgat om socialnämndens verksamhet samt i anslutning därtill, detta reglemente gälla.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Socialnämndens verksamhetsområde
  • Socialnämndens arbetsformer

Senast uppdaterad: 2016-11-07 Ansvarig: Lena Svenningsson