mullsjö logotyp

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna i Mullsjö kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-28, § 114.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Revisorernas roll
 • Revisionens formella reglering
 • Revisorernas antal och organisation
 • Revisorernas uppgifter
 • Revisorernas ekonomi och förvaltning
 • Revisorernas sakkunniga biträden
 • Revisorernas arbetsformer
 • Revisorernas rapportering
 • Revisorerna och fullmäktige
 • Revisorernas arkiv
 • Reglementets giltighet

Senast uppdaterad: 2015-12-14 Ansvarig: Administrativa enheten