mullsjö logotyp

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Beslutad av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde.

Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) och bibliotekslagen (2013:801). 

Du kan läsa reglementet i sin helhet, se pdf-fil i dokumentrutan.Senast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Åsa Eklund