mullsjö logotyp

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättningar

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättningar i Mullsjö kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 9 oktober 2002, § 197, reviderad 9 november 2011, § 228, reviderad 21 april 2015, § 46. Reviderad 23 februari 2016 § 14.

Rådet för funktionsnedsättningar ska handlägga frågor som har anknytning till personer med funktionsnedsättning i Mullsjö kommun.

 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Syfte
  • Arbetsuppgifter
  • Rådets sammansättning
  • Organisation och arbetsformer
  • Ekonomi
  • Ändring av arbetsordning
  • Fastställelse
  • Utbildning

Senast uppdaterad: 2016-03-16 Ansvarig: Administrativa enheten