mullsjö logotyp

Reglemente för gratifikationer

Gratifikationer till anställda och förtroendevalda. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-27, § 98.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Anställda: vid avgång eller vid uppnådd anställningstid på 25 år
  • Förtroendevalda: vid avgång eller vid uppnådd anställningstid på 25 år
  • Övrig information (anställda och förtroendevalda)
  • Bestämmelser för övriga uppvaktningar och hedersbevisningar (anställda och förtroendevalda)
  • Tolkningsföreträde
2015-12-03 Innehåll: Administrativaenheten   Publiceringsansvarig: Yvette Tidefors