mullsjö logotyp

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för Folkhälsorådet i Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 6 februari 2007, § 5, reviderad i kommunfullmäktige 24 februari 2015, § 13.

Folkhälsorådet ska handlägga och ta initiativ till frågor och aktiviteter som kan påverka en god folkhälsa i Mullsjö kommun.

 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Syfte
  • Arbetsuppgifter
  • Rådets sammansättning 
  • Organisation och arbetsformer
  • Ekonomi
  • Fastställelse

Senast uppdaterad: 2016-09-20 Ansvarig: Administrativa enheten