mullsjö logotyp

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Reglementet antaget av kommunfullmäktige 2010-12-21, § 156. Reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-25, § 121.

Utöver det som kommunfullmäktige föreskrivit om samtliga nämnder och styrelser i Mullsjö kommun samt de lagar och författningar som reglerar kommunala nämnder och barn- och utbildningsverksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.

 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Verksamhetsområde
  • Sammanställning och arbetsformer

Senast uppdaterad: 2016-09-20 Ansvarig: Administrativa enheten