mullsjö logotyp

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 29.

Utöver vad som stadgas i kommunallagen, förvaltningslagen, gemensamt reglemente för nämnder och styrelser och övriga tillämpliga författningar skall följande gälla för byggnadsnämnden.

 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Verksamhet
  • Sammansättning
  • Arbetsformer

Senast uppdaterad: 2016-09-20 Ansvarig: Administrativa enheten