mullsjö logotyp

Regelverk för ansökningar om bidrag

Regelverk för ansökningar om bidrag ur socialnämndens budget. Antaget av socialnämnden den 24 augusti 2016 § 119.

Dokumentet finns även som pdf i dokumentrutan.

Informationsbrev

Under november skickas informationsbrev till föreningar och organisationer (som verkar inom socialtjänstens verksamhetsområde) om möjligheten att söka medel från socialnämnden.

Ansökan
Ansökningar för innevarande år görs senast den 31 mars. I ansökan ska det framgå hur de sökta medlen ska användas. Kontaktuppgifter samt postgiro- eller bankgironummer anges i ansökan.

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning fattas efter den 31 mars.

Överlämnande av årsberättelse

Bidragstagaren ska utan uppmaning till socialnämnden överlämna årsberättelse för år då bidrag erhållits.

Informationsbrev

Under november skickas informationsbrev till föreningar och organisationer (som verkar inom socialtjänstens verksamhetsområde) om möjligheten att söka medel från socialnämnden.

Ansökan

Ansökningar för innevarande år görs senast den 31 mars. I ansökan ska det framgå hur de sökta medlen ska användas. Kontaktuppgifter samt postgiro- eller bankgironummer anges i ansökan.

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning fattas efter den 31 mars.

Överlämnande av årsberättelse

Bidragstagaren ska utan uppmaning till socialnämnden överlämna årsberättelse för år då bidrag erhållits.


Senast uppdaterad: 2016-09-23 Ansvarig: Lena Svenningsson