mullsjö logotyp

Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder

Gemensamt reglemente Mullsjö kommuns styrelser och nämnder. Antaget av kommunfullmäktige 2019-03-28.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Politisk organisation
 • Sammansättning
 • Ansvar
 • Arbetsformer
 • Utskott
 • Delegering
 • Remisser
 • Tjänstemäns deltagande i sammanträden
 • Allmänt om nämndernas roll och uppgifter
 • Personalpolitik
 • Lokalförsörjning
 • Övriga uppgifter

Senast uppdaterad: 2015-12-03 Ansvarig: Administrativa enheten