mullsjö logotyp

Flaggreglemente

Regler för kommunal flaggning i Mullsjö. Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2016, § 82.

Svensk flaggning (samtliga kommunala stänger där verksamhet pågår.)

Utförs på: 

 • samtliga allmänna flaggdagar

 • internationella kvinnodagen

 • dag för utdelning av kommunal belöning/utmärkelse

 • annan mycket speciell anledning efter särskilt beslut

Svensk flaggning (partiell)

Utförs på: 

 • startdag eller dagen då stora evenemang äger rum i kommunen: dock efter särskilt beslut i varje enskilt fall. Flaggning utförs på stängerna vid torget i Mullsjö

 • begravningsdag för avliden aktiv förtroende- eller tjänsteman (endast stången framför kommunkontoret och eventuellt ytterligare berörd institution)

 • annan anledning efter särskilt beslut

Blandad/Heraldisk (svensk-utländsk, svensk-annan) flaggning

Heraldisk flaggning utförs vid torget i Mullsjö i kombination med svensk flaggning på stången vid kommuncentrum på:

 • Europadagen 9 maj

 • De nordiska ländernas nationaldagar

 • Norge 17 maj

 • Danmark 5 juni

 • Island 17 juni

 • Finland  6 december

Minoritetsfolkens dagar

 • Samer 6 februari

 • Sverigefinnar 24 februari

 • Romer 8 april

 • Tornedalingar 15 juli

 • Särskilt beslut

Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att där så krävs i förekommande fall fatta beslut om flaggning (delegationsbeslut).  Dock får beslut av principiell natur hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Reglementet finns även som pdf-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-10-27 Ansvarig: Erik Pålsson