mullsjö logotyp

Delegationsordning för socialnämnden

Socialnämndens delegationsordning, antagen den 18 juni 2019.

Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta åt nämnden. Delegationsbeslut redovisas till socialnämnden. Vill du läsa delegationsordningen? Se pdf-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2019-06-26 Ansvarig: Karin Talén