mullsjö logotyp

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-25, KF § 33 Dnr 2008/1143. Mottagna av Mullsjö Energi & Miljö AB på ordinarie bolagsstämma 2008-03-31. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 65, Dnr 2015/1100.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur bolagsordningens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Firma
 • Styrelsens säte
 • Verksamhetsföremål
 • Ändamålet med bolagets verksamhet
 • Aktiekapital
 • Aktiebelopp och antal aktier
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Lekmannarevisor
 • Kallelse till bolagsstämma
 • Ärenden på årsstämma
 • Räkenskapsår
 • Firmateckning
 • kommunstyrelsens rätt till information
 • Fullmäktiges tätt till att ta ställning
 • Ändring av bolagsordning

Senast uppdaterad: 2015-11-27 Ansvarig: Claes Johansson