mullsjö logotyp

Befogenhetsfördelning i personalärenden

Befogenhetsfördelning i personalärenden. Antagen av kommunstyrelsen 2002-12-04 § 256. Reviderad 8 april 2015, § 104

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Anställning

 • Omplacering eller förflyttning

 • Uppsägning eller avsked

 • Avstängning

 • Disciplinföljd

 • Lönesättning

 • Förhandlingar

 • Övriga ledigheter

 • Pension

 • Organisation

 • Övrigt

 


Senast uppdaterad: 2018-05-11 Ansvarig: Administrativa enheten