mullsjö logotyp

Befogenhetsfördelning i personalärenden

Befogenhetsfördelning i Personalärenden.

Antagen av kommunstyrelsen 2002-12-04 § 256 och reviderad 12 maj 2004, § 122, 13 september 2004, § 85,13 februari 2008, § 45, 8 april 2009, § 97, 11 maj 2011, § 111, 7 december 2011, § 257, 14 augusti 2013, § 153. Reviderad 8 april 2015, § 104

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Anställning
 • Omplacering eller förflyttning
 • Uppsägning eller avsked
 • Avstängning
 • Disciplinföljd
 • Lönesättning
 • Förhandlingar
 • Övriga ledigheter
 • Pension
 • Organisation
 • Övrigt
2016-09-20 Innehåll: Administrativa enheten   Publiceringsansvarig: Karin Talén