mullsjö logotyp

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda.

Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66, reviderat 27 februari 2018 att gälla från och med 1 januari 2019.

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Tillämpningsområde

 • Ersättningsberättigande sammanträden med mera

 • Fasta arvoden

 • Kommunalrådsarvode

 • Sammanträdesarvode

 • Ersättning för protokolljustering

 • Ersättning för förlorad arbetstjänst

 • Rese- och traktamentsersättning

 • Ersättning för barntillsyn

 • Ersättning för avbytare

 • Kostnader för personer med funktionsvariation

 • Förtroendevalda med fast arvode

 • Partistöd

 • Deltagande i kurs och konferens

 • Tolkning

 • Yrkande om ersättning

 • Ikraftträdande


Senast uppdaterad: 2019-01-25 Ansvarig: Administrativa enheten