mullsjö logotyp

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun.

Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66, reviderat 22 mars 2011, § 16, reviderat 21 juni 2011, § 77, reviderat 25 februari 2014, § 17 för att gälla från och med 1 januari 2015

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Tillämpningsområde
 • Ersättningsberättigande sammanträden med mera
 • Fasta arvoden
 • Kommunalrådsarvode
 • Sammanträdesarvode
 • Ersättning för protokolljustering
 • Ersättning för förlorad arbetstjänst
 • Rese- och traktamentsersättning
 • Ersättning för barntillsyn
 • Ersättning för avbytare
 • Ersättning för särskilda handikappkostnader
 • Förtroendevalda med fast arvode
 • Partistöd
 • Deltagande i kurs och konferens
 • Tolkning
 • Yrkande om ersättning
 • Ikraftträdande
 • Uppdrag att utföras inom ramen för ordförandens årsarvode

Senast uppdaterad: 2015-07-10 Ansvarig: Administrativa enheten