mullsjö logotyp

Regler och reglementen

Mullsjö kommuns gällande regler och reglementen finns tillgängliga här.

Här hittar du länkar till de gällande reglementens sidor:

Barn och utbildning

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden
Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 5 maj 2019.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige 2019-03-28.

Skolskjutsreglemente för Mullsjö kommun
Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2015.

Omsorg och hjälp

Delegationsordning för socialnämnden
Antagen av socialnämnden den 18 juni 2019

Regelverk för ansökningar om bidrag ur socialnämndens budget
Antaget av socialnämnden den 24 augusti 2016 § 119.

Regler för avgiftssystem för äldreomsorgen i Mullsjö kommun
Antagna av kommunstyrelsen den 26 april 2016, § 73.

Reglemente för folkhälsorådet
Antagen i kommunfullmäktige 6 februari 2007, § 5, reviderad i kommunfullmäktige 24 februari 2015, § 13.

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättningar
Antagen av kommunstyrelsen 9 oktober 2002, § 197. Reviderad 23 februari 2016 § 14.

Reglemente för socialnämnden
Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-23 § 116. Reviderat av kommunfullmäktige 2016-10-25 § 98.

Uppleva och göra

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Bygga, bo och miljö

Flaggreglemente
Regler för kommunal flaggning i Mullsjö.
Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2016, § 82.

Reglemente för byggnadsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige 2019-03-26, § 45. 

Reglemente för Miljönämnden i Mullsjö och Habo kommuner
Antaget av kommunfullmäktige i Mullsjö den 26 maj 2015 § 69. 

Reglemente för tekniska nämnden
Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Regler för tomtkö
Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2017 § 152. Reglerna gäller från och med den 15 januari 2018.

 

Pil upp

 

Kommun och politik

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-18.

Arkivreglemente
Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 32.  

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66, reviderat 27 februari 2018 att gälla från och med 1 januari 2019.

Befogenhetsfördelning i personalärenden
Antagen av kommunstyrelsen 2002-12-04 § 256. Reviderad 8 april 2015, § 104.

Gemensamt reglemente Mullsjö kommuns styrelser och nämnder
Antaget av kommunfullmäktige 2019-03-28.

Kommunstyrelsens delegationsordning
Antagen av kommunstyrelsen den 11 maj 2011, § 111. Reviderad av KS 2016-10-25 § 95.

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke
Antaget i kommunstyrelsen den 18 augusti 2013, KS § 150

Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den 28 mars 2019.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Mullsjö kommun 
Antaget av kommunfullmäktige 2001-11-27 § 83, reviderat 2015-04-21 § 45.

Reglemente för revisorerna i Mullsjö kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-28, § 114

Pil upp

 

Kommunala bolag

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB 
Godkänd av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 71. Reviderad 2015-09-22, § 135.

Bolagsordning för Mullsjö Energi och Miljö AB
Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-25. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 65.Senast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Administrativa enheten