mullsjö logotyp

Policy mot våld och hot

Mullsjö kommuns policy emot våld eller hot om våld. Antagen av Kommunfullmäktige § 175 2008-12-16

I vår kommun skall alla arbetstagare känna sig trygga.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-18 Ansvarig: Administrativaenheten