mullsjö logotyp

Eldningsförbud gäller i Mullsjö kommun

Från och med onsdag 24 april gäller eldningsförbud i skog och mark i Mullsjö kommun och hela Jönköpings län. Eldningsförbudet gäller inte på iordningsställda grillplatser eller i trädgårdar.

 

Mer om eldningsförbudet

Policy mot våld och hot

Mullsjö kommuns policy emot våld eller hot om våld. Antagen av Kommunfullmäktige § 175 2008-12-16

I vår kommun skall alla arbetstagare känna sig trygga.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-18 Ansvarig: Administrativaenheten