mullsjö logotyp

Policy för resor

Mullsjö kommuns resepolicy. Antagen av Kommunfullmäktige § 13 2010-02-23.

Alla resor som sker i tjänsten ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. Fortlöpande skärpta miljökrav skall ske vid upphandlingar av resor, transporter, inköp och leasing av fordon och transporttjänster. 

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-01-08 Ansvarig: Hillevi Lindström