mullsjö logotyp

Policy angående sexuella trakasserier

Mullsjö kommuns policy angående sexuella trakasserier. Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-22 § 14.

Vår kommun fördömer alla former av sexuella trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-01-08 Ansvarig: Hillevi Lindström