mullsjö logotyp

Policy angående rökning

Mullsjö kommuns policy angående rökning, antaget av kommunfullmäktige § 12, 2009-02-24.

Vår kommun har en rökfri arbetsmiljö som skall respekteras av alla och ingen medarbetare ska under arbetstid mot sin vilja utsättas för tobaksrök. Ingen anställd, vård- och omsorgstagare, elev eller barn, förtroendevald utsättes för hälsorisk på grund av tobaksrök.

Se även dokumentet som PDF-fil i dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-10-21 Ansvarig: Administrativa enheten