mullsjö logotyp

Policy angående mutor och bestickning

Mullsjö kommuns policy angående mutor och bestickning. Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, § 129. Reviderad av kommunfullmäktige 2012-01-24, § 6

  • Anställda och förtroendevalda i Mullsjö kommun har högt ställda krav på saklighet och opartiskhet i sitt arbete.
  • En anställd eller en förtroendevald i Mullsjö kommun ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-18 Ansvarig: Administrativa enheten