mullsjö logotyp

Policy angående kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 104.

Vår kommun fördömer alla återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt, som till exempel kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller psykiskt våld.

Vi fördömer också all form av repressalier på grund av att en medarbetare anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med diskrimineringslagen, medverkat i en utredning enligt samma lag eller avvisat eller fogat sig i en arbetsgivares trakasserier eller sexuella trakasserier.

Policyn finns även som pdf-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2018-10-26 Ansvarig: Hillevi Lindström