mullsjö logotyp

Policy angående kränkande särbehandling

Mullsjö kommuns policy angående kränkande särbehandling.

Vår kommun fördömer alla återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt till exempel mobbning, trakasserier och psykiskt våld vilket kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-22 § 13.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2016-01-07 Ansvarig: Hillevi Lindström