mullsjö logotyp

Policy angående alkohol och droger

Mullsjö kommuns policy angående alkohol och droger. Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-22 § 12

  • Vår kommun kräver av alla sina anställda att de helt avstår från användande av alkohol och droger på arbetstid. Narkotikaklassade läkemedel får endast användas enligt läkares ordination.
  • Upptäcks missbruk bland medarbetarna skall ingripande ske omgående.
  • Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med kurser, konferenser och representation.

Policyn finns även som PDF-fil, se dokumentrutan.


Senast uppdaterad: 2015-12-17 Ansvarig: Administrativa avdelningen