mullsjö logotyp

Företagspolicy för bolag ägda av Mullsjö kommun

Företagspolicy för bolag ägda av Mullsjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23 § 431.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur policyns innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Bakgrund
  • Syfte
  • Ägarroll
  • Formella styrdokument
  • Styrelsens roll och arbete
  • Tvister

Senast uppdaterad: 2015-12-16 Ansvarig: Administrativa enheten