mullsjö logotyp

Trafiksäkerhetsprogram 2015-2018

Trafiksäkerhetsprogram 2015-2018. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-13 § 144. 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Förord
  • Nuläge
  • Enkät om trfiksäkerhet
  • Nollvisionen
  • Etappmål
  • Trafiksäkerheten i Mullsjö
  • Mål och åtgärder

Senast uppdaterad: 2018-02-14 Ansvarig: Peter Karlsson