mullsjö logotyp

Tillsynsplan. Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsplan. Alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Antagen i socialnämnden 12 februari 2013-02-12 § 25, reviderad 19 april 2017 § 43

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur planens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Syfte

  • Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd

  • Tillsyn över folköl och tobaksförsäljning

  • Tillsynens inriktning och omfattning

  • Tillsyn av receptfria läkemedel utanför apotek

  • Finansiering

  • Mätbara mål

 

 


Senast uppdaterad: 2017-05-16 Ansvarig: Chef individ- och familjeomsorg