mullsjö logotyp

Sociala medier

Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

Riktlinjer och ansvar

  • Vem får agera i kommunens namn?
  • Administration av konton och planering
  • Central samordning
  • Visuell utformning, språk, upphovsrätt med mera
  • Hantering av inlägg
  • Kommentarer, synpunkter och svar 
  • Arkiv, gallring, dokumentation

Senast uppdaterad: 2015-08-13 Ansvarig: Administrativa enheten