mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Sociala medier

Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

Riktlinjer och ansvar

  • Vem får agera i kommunens namn?
  • Administration av konton och planering
  • Central samordning
  • Visuell utformning, språk, upphovsrätt med mera
  • Hantering av inlägg
  • Kommentarer, synpunkter och svar 
  • Arkiv, gallring, dokumentation

Senast uppdaterad: 2015-08-13 Ansvarig: Administrativa enheten