mullsjö logotyp

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier, antagna av socialnämnden 2016-11-23 § 160.

Vårt gemensamma mål

Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur dokumentets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

Garantierna berör:

 • Individ och familjeomsorgen: försörjningsstöd. 

 • Äldreomsorgen: trygghetslarm. 

 • Matdistribution

 • Hemvård

 • Korttids- och växelvårdsplats

 • Äldreboende

 • Funktionshinderomsorgen

 • Anhörigstöd

 • Biståndshandläggning: äldreomsorg och funktionshinderomsorg

 • Kommunal hälso- och sjukvård

 • Rehabilitering/hjälpmedel

 

 

 Senast uppdaterad: 2016-12-13 Ansvarig: Lena Svenningsson